Pixum info

Pixum är ett registrerat varumärke och drivs av

Diginet GmbH & Co. KG
Industriestr. 161
50999 Köln
Tyskland

Telefon: +49 2236 886-688
Fax +49 2236 886-699
E-post: office(at)pixum.com

Registrerad på tingsrätten Köln,
HRA 25531 VAT-nummer: DE-209867661

Kontakt:
Kundtjänst på E-post: service(at)pixum.com
Fax: +49 (0)2236 88 66 99
Telefon: +49 (0)2236 886-0 (marketing och samarbeten)

Företagets bank:
Deutsche Bank Oldenburg
Registrering: 28070057
Kontonummer: 11998200
IBAN: DE29280700570011998200
BIC/SWIFT: DEUTDEHB280

Ledande delägare:
Diginet Management GmbH, med säte i Köln, HRB 69766
Verkställande direktör: Daniel Attallah och Oliver Thomsen

Tvistlösning på nätet:
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Pixums kundtjänst, kan du som kund lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Pixums beslut från tvistlösningsorgan. Vi kan kontaktas på e-post: service@pixum.com.

Hosted by Bringe IT GmbH

Ombudsman

Här kan du ge konfidentiell information om oegentligheter i affärstransaktioner.

Inom ramen för systemet för efterlevnad av uppförandekoden för förebyggande av ekonomisk brottslighet har vi utsett en extern ombudsman. Pixums anställda, men även affärspartners och tredje parter kan kontakta honom om de vill lämna konfidentiell information om misstänkta fall av korruption, bedrägeri, förskingring eller andra allvarliga oegentligheter:

Advokat
Dr Rainer Buchert

Dr. Buchert & Partner Rechtsanwälte
Bleidenstraße 1
60311 Frankfurt am Main
Tyskland

Telefon: 069-710 33 33 0
Fax: 069-710 34 44 4
E-post: dr-buchert@dr-buchert.de
Hemsida: www.ombudsperson-frankfurt.de/en/

Dr Buchert tar emot ditt ärende i förtroende. Han omfattas av advokatens tystnadsplikt och kommer att skydda din anonymitet. Hans tjänster är inte förknippade med några kostnader.