Kontaktformulär
Meny
Pixum tar ansvar

Pixum är FSC® certificerat sedan 2013

Att bevara resurser och skydda miljön är målet med vår miljöpolicy.

En ansvarsfull användning av resursen trä är viktigare än någonsin. Och därav tar vi åtgärder. Med hjälp av certifierade, miljövänliga material, understryker vi vår miljökompetens och uppfyller därmed också miljökriterier för våra kunder.

Vad är FSC®?

FSC® bildades 1993 som ett resultat av toppmötet i Rio med syftet att skapa en internationell och ideell organisation som bevarar skogar.

FSC® står för Forest Stewardship Council® och ser sig själv som en del av en global gemenskap som sätter en global standard för hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.

Vad betyder ett FSC®-certifikat?

Certifieringssystemet i FSC® främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Detta säkerställer att den nuvarande generationens behov kan tillgodoses utan att kompromissa med kommande generationers behov.

FSC®-certifiering garanterar smidig spårbarhet genom förädling och handelskedjan från skog till slutkund. Genom att köpa FSC®-certifierade produkter kan du direkt bidra till ett hållbart och resursvänligt skogsbruk och skyddet av vår miljö.

Transparens för våra kunder

Kriterierna för ett certifikat från FSC®, är att hela förädlingskedjan måste vara helt certifierat, från skogen till grossister. Genom att köpa FSC®-certifierade produkter, kan företag direkt bidra till en förbättring av skogarna.

Lämplighet av företag för certifiering granskas årligen av oberoende certifierare. De data som samlas under revisionen utgör grunden för beslutet om en fortsättning av certifieringen kommer ske. FSC®-certifikat är giltiga under en period av fem år.

Mer information hittar du under: FSC® International.