Pixum fotobok med karta och resemotiv

Hållbarhet hos Pixum

Vi värdesätter en medveten hantering av naturliga resurser i vår produktionsprocess.

Läs merLäs mer

Produktion av våra produkter

Vi lägger stor vikt vid att ansvarsfullt använda naturresurser i vår produktion. Genom att erbjuda FSC®-certifierade produkter, som skickas till våra kunder i FSC®-certifierade förpackningar, bidrar vi till hållbart skogsbruk.

Undvika användningen av resurser i produktionen

Förebyggande och minskning

Som ett företag som omvandlar papper är det av största vikt för oss att ansvarsfullt hantera de naturresurser vi använder i vår produktion. Vi arbetar ständigt med att minska CO2e-utsläpp från vår verksamhet. För att säkra våra minskningsmål har vi satt våra egna vetenskapligt baserade mål (Science Based Targets) tillsammans med vår gruppföretag: Fram till 2025 siktar vi på att minska våra scope 1- och scope 2-utsläpp med 50 % (referensår 2015) samt våra scope 3-utsläpp med 25 % (referensår 2015). Vi har redan nått vårt mål för scope 1 och 2 före schemat. Samtliga stora produktionsanläggningar i Tyskland använder 100 % grön el från DREWAG. Dessutom innehar de iso 14001-certifiering för miljöledningssystemet.

FSC®-certifiering

Vikten av ansvarsfullt skogsbruk är viktigare än någonsin och vi agerar i enlighet med detta. Genom att använda certifierade, miljövänliga material bekräftar vi vårt engagemang för hållbarhet och vår expertis inom miljöskydd. Därför har vi varit FSC®-certifierade sedan 2013.

En vy genom träden i skogen med solen som skiner genom trädstammarna

FSC® certifieringsprocess

Målet med FSC®-certifieringen eller Forest Stewardship Council är att främja en miljövänlig, socialt fördelaktig och ekonomiskt lönsam skötsel av skog. Detta säkerställer att nuvarande generationers behov kan tillgodoses utan att äventyra framtida generationers behov.

Dessutom garanterar FSC®-certifieringen fullständig spårbarhet av hela förädlings- och handelskedjan från skogen till slutkund.
Detta innebär att alla led i produktkedjan, från skogsdrift till sista bearbetningssteget, ska vara certifierade enligt FSC®-standarder. Först då kan FSC®-symbolen visas på slutprodukten. Denna transparenta certifieringsprocess säkerställer att FSC®-certifierade material förblir identifierbara.

Climate Partner-certifikat för Pixum

Klimatkompenserad produktion

Vi utför en årlig omvandling för att kompensera för vårt CO2e-avtryck. Detta gör det möjligt för oss att uppskatta mängden växthusgaser som faktiskt genereras, såsom de som uppstår i produktionsprocessen, logistiken och administration och som inte kan undvikas. Dessa utsläpp kompenseras genom stöd till certifierade klimatskyddsprojekt, i samarbete med ClimatePartner. Under 2022 har vi kompenserat 5 012 ton koldioxidekvivalenter genom ett vindenergiprojekt i Nong Wang, Thailand.

Landskapsbilder av en vindkraftpark i Thailand

Klimatprojekt i Thailand

Vindkraftsprojektet vi stödjer i nordöstra Thailand sparar CO2e-utsläpp genom att mata in ren el från vindkraft till det nationella nätet. Detta kommer att bidra till att öka andelen förnybar energi i landet och förbättra energisäkerheten.

Vindkraftsparken ligger i Nakhon Ratchasima-regionen i nordöstra Thailand och omfattar 45 vindkraftverk med en effekt på 2,3 MW vardera. Detta motsvarar en total installerad effekt på 103,5 MW, vilket innebär att projektet förväntas generera 232,5 GWh ren el per år.

Logistik

Vi lägger stor vikt vid användningen av återvunnet material i våra fraktförpackningar och endast använder FSC®-certifierat material. Sedan 2022 har vi helt slutat använda krympfilm till våra adventskalendrar, vilket minskar vår användning av plastförpackningar. Genom en ständig förbättringsprocess strävar vi mot ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan.

FSC-certifierad fraktförpackning med Pixum-logotyp

FSC®-certifierad förpackning

Användningen av återvunnet material i våra fraktförpackningar är mycket viktigt för oss. Till detta använder vi FSC®-certifierat material som består av antingen 100 % eller minst 70 % återvunnet material. Resterande 30 % består av kontrollerade källor (Controlled Wood).

För att producera mindre avfall har vi sedan länge slutat att ta med fakturan och retursedeln i våra paket. Sedan 2022 har vi helt slutat använda krympfilm till våra adventskalendrar och därmed sparat ytterligare på plastförpackningar. Även här är målet att bli mer och mer hållbar genom den ständiga förbättringsprocessen.

Pixum är bäst i test

FAQ - Hållbarhet hos Pixum

Din Pixum fotobok av exceptionell kvalitet ger dig glädje för livet. Vi arbetar kontinuerligt med att minska CO2e-utsläppen från produktion och kontor och, där det är möjligt, för att helt eliminera dem. Utsläpp som vi ännu inte undvikit kompenseras av ett certifierat klimatskyddsprojekt i Nong Wang, Thailand.

Våra kunder är varierande och deras önskemål om sina Pixum-fotoböcker är lika mångsidiga. Därför ger vi våra kunder friheten att välja bland alla papperskvaliteter i vårt sortiment. Varje Pixum-fotobok, oavsett papperskvalitet är FSC®-certifierad.

Vi försöker samordna beställningar när det är möjligt, men delleveranser kan tyvärr inte alltid undvikas på grund av produktionen. Detta kan bero på att olika produkter tillverkas i olika produktionsanläggningar. Vi prioriterar att skicka färdiga produkter så snabbt som möjligt, även om inte alla komponenter i beställningen är klara.

Fraktkostnader debiteras endast en gång per beställning, oavsett antal försändelser. Om det uppstår problem med beställningen och exempelvis ett mobilfodral beställs efter en Pixum-fotobok, kommer vi att utfärda en kreditnota för fraktkostnaderna på begäran som en gest av god vilja.

Omslagslamineringen av Pixum fotoboken går inte att återvinna. Den är gjord av polypropylen och separeras och kasseras separat från den återvinningsbara pappersfiber i pappersåtervinningen. Detta gäller även limet som används för bindning. De färger som används i tryckningen går heller inte att återvinna och avlägsnas därför från papperet under avfärgningsprocessen.

För att en produkt ska vara FSC®-certifierad krävs att 100 % av de använda materialen är certifierade. Vissa av våra produkter kan ibland använda material som ännu inte har erhållit certifiering. För andra produkter krävs processanpassningar för att säkerställa att de följer FSC®-riktlinjerna under den årliga FSC®-revisionen. Vi strävar kontinuerligt efter att utöka FSC®-certifieringen till fler av våra produkter.

Vi är medvetna om den riktade kritiken och ser ett behov av förbättringar. FSC®-certifieringen fortsätter emellertid att vara den mest omfattande märkningen för papper och träprodukter globalt sett och fortsätter att stödjas av ledande miljöorganisationer. Därför anser vi fortfarande att FSC®-certifiering är det bästa alternativet för att främja hållbart skogsbruk inom vår produktion.

Vi strävar efter att minimera reklamationer och överproduktion av material genom att hålla pappersförbrukningen nere. För att uppnå detta behöver vi skydda Pixum fotoboken mot eventuella skador och smuts. Samtidigt söker Pixum redan efter långsiktiga, miljövänliga alternativ för att ersätta plastfilmen.

Utsläppen beror på om Pixum fotoboken är framtagen digitalt eller på fotopapper. Alla utsläppsvärden kontrolleras regelbundet och ligger långt under de lagstadgade gränsvärdena. Lämpliga arbetarskyddsåtgärder vidtas också, såsom ventilations- och utsugssystem, för att säkerställa de anställdas hälsa.

Den så kallade Liquid Electro Photography (LEP)-tekniken används för Pixum-fotoboken vid digitaltryck. Denna tryckprocess kan ge utsläpp i form av flyktiga organiska föreningar eller ozon.

Tillverkningsprocessen av Pixum fotobok på fotopapper ger utsläpp av avloppsvatten som silver och komplexbildare. Det förorenade avloppsvattnet skickas till avloppsreningsverket för upparbetning.

Dessutom skapar limnings- och efterbehandlingsprocesserna potential för möjliga luftutsläpp.

Vår främsta prioritet är att minska vår CO2e-utsläpp. Även om vi strävar efter att nå vårt långsiktiga mål om nettonoll, önskar vi att kompensera för våra existerande CO2e-utsläpp. För närvarande gör vi detta genom att stödja ett certifierat klimatskyddsprojekt i Nong Wang, Thailand. Det är viktigt för oss att tydligt kommunicera med våra kunder att vi ännu inte har uppnått vårt nettonoll-mål. Därför avstår vi från termen "klimatneutral" och använder istället begreppet "klimatkompenserad" för att betona vår kompensation genom klimatskyddsprojekt.

Pixums veganska produkter innehåller inga ingredienser av djuriskt ursprung. Under produktion och bearbetning används medvetet inga ämnen som kan innehålla animaliska beståndsdelar (enligt definitionen av "European Vegetarian Union").

Pixum fotoboken med mjukt omslag på alla digitaltryckta papper är fri från animaliska ingredienser. På samma sätt gäller det för Pixum fotobok häfte och alla fotokalendrar och gratulationskort som tillverkas med digitaltrycksmetoden. Även textilier och dryckeskärl (förutom porslinmuggen) samt många andra produkter inom kategorin fotorpresent och väggdekoration i direkttrycksteknik är veganska.

Om du önskar information om produkter som inte finns listade, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Fotoboken Pixum med inbunden är limmad med glutinlim, vilket är vanligt i bokbinderi. Denna görs genom att koka animaliska biprodukter och är därför inte vegansk. Våra produkter på fotopapper kräver ett emulsionsskikt av gelatin för framkallning och är därför inte heller vegan. Tyvärr har vi ännu inte kunnat hitta veganska alternativ för båda produkterna som säkerställer jämn kvalitet och är tekniskt genomförbara.

Med vårt återvunna papper kan vi inte utesluta att pappersavfall bundet med klibbigt lim tillförts returpappret och därmed till återvinningsprocessen. Det betyder att det återvunna papperet som erhålls från det kan innehålla minimala rester av detta lim.

Pixum fotoböcker är av hög kvalitet och kan ge dig glädje under hela livet. Om du ändå behöver avyttra en bok beror det på papperstypen: Om Pixum-fotoboken är tryckt på fotopapper, ska den slängas i restavfall. Om det är en Pixum-fotobok i digitaltryck (Premiumpapper) kan den kasseras som pappersåtervinning. Det är viktigt att separera omslaget och insidan för att underlätta återvinningsprocessen.

Kundservice

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna
Telefon0104969898
Mån. - fre. kl. 09:00 - 20:00
E-postadressservice@pixum.com
Ditt namn
Din e-postadress
*obligatoriskt fält